Praktické info

V rámci 52. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sa na piatich pódiách (amfiteáter Nad bôrami, festivalové šapitó, areál pod sochou Juraja Jánošíka, Relaxačno-informačné centrum, Kultúrny dom Andreja Hlinku) predstaví takmer 1 100 účinkujúcich zo Slovenska, Turecka, Lotyšska a Českej republiky.

Vstupenky:

Plná cena

 • 16 eur – permanentka (piatok – sobota – nedeľa)
 • 9 eur – galaprogram piatok
 • 9 eur – galaprogram sobota
 • 6 eur – galaprogram nedeľa
 • 3 eura – detský program sobota

Zľavnená cena

 • 10 eur – permanentka Z (piatok – sobota – nedeľa)
 • 5 eura – galaprogram piatok Z
 • 5 eura – galaprogram sobota Z
 • 3 eura – galaprogram nedeľa Z
 • Zľava platí pre dôchodcov: ročník narodenia 1952 a starší
 • Zdarma budú mať vstup ZŤP s preukazom (vozíčkar so sprievodom) a deti do 140 cm
 • Občania s trvalým pobytom v Terchovej majú na galaprogram v nedeľu popoludní vstup za 1 euro (nutný občiansky preukaz).

Vstupenka sa vzťahuje len na galaprogramy v amfiteátri Nad bôrami (25. a 26. júla – 20.30 h;
27. júla – 14.30 h) a detský program v amfiteátri Nad bôrami (26. júla – 12.30 h). Na programy vo festivalovom šapitó, v areáli pod sochou Juraja Jánošíka a v kultúrnom dome je vstup voľný.
Predaj lístkov počas festivalu: festivalový areál
Predpredaj permanentiek: od 8. 7. 2014, Združenie turizmu Terchová ( tel. 041 5993100), Miestne kultúrne stredisko Terchová (tel.: 041 5695129)

Ubytovanie:

Bližšie informácie možno získať prostredníctvom Združenia turizmu Terchová (tel. 041 599 31 00)

Kontakty:

Informácie o programe

 • tel. 041 / 5695 129, 0903 924 189, 0903 454 233, mks@terchova.sk

Technicko-organizačné zabezpečenie

 • tel. 0903 528 113

Obecný úrad Terchová

 • tel. 041 569 51 38, terchova@terchova.sk

Miestne kultúrne stredisko

 • tel. 041 569 51 29, mks@terchova.sk

Združenie turizmu Terchová

 • tel. 041 599 31 00, ztt@terchova.sk

Štátna polícia

tel. 041 569 53 15-317

Lekárska pohotovostná služba

 • tel. 155

Oprava áut

 • tel. 041 / 569 52 47

www.janosikovedni.sk
www.terchova.sk
www.terchova-info.sk
www.facebook.com/JanosikoveDni