Stánky

Tento rok je prenájom stánkových plôch počas Jánošíkových dní v réžii obce Terchová. Pre registráciu je potrebné vyplniť formulár. Pomôžete Nám tak získať údaje potrebné pre výberový proces ako aj lokalitu Vášho stánku. Pred vyplnením formulára si prosím prečítajte všeobecné podmienky a cenník:

 

 Kategória

1

2

3

 Cena za 1m šírky stánku/deň

10 EUR/m

15 EUR/m

20 EUR/m

 Sortiment

Ľudové remeslá, vlastná ľudová tvorba

Cukrovinky, suveníry, CD, audio

Textil, , auto doplnky, hračky

 Poplatok za elektrinu/deň

5 EUR

5 EUR

5 EUR

qrcode-JDInformácie a všeobecné podmienky:

 • Termín Jánošíkových dní: 24.7.-27.7.2014
 • Zaslaním formulára budete zaregistrovaný a zaradený do výberového konania.
 • Výsledky výberového konania budú spracované v priebehu Mája 2014 (závisí od počtu prihlášok).
 • O výsledku budete informovaný prednostne e-mailom, alebo telefonicky.
 • Po výberovom procese, je potrebné zaplatiť zálohu vo výške 75% z celkovej sumy na
  • bankový účet obce: 0423388262/0900
  • IBAN: SK8409000000000423388262
  • variabilný symbol: 2920272
  • do poznámky pre príjemcu uveďte meno a priezvisko platiteľa (bližšie informácie zašleme e-mailom).
 • Zaplatením zálohy súhlasíte so všeobecnými podmienkami.
 • Účastníci sú povinní akceptovať pokyny organizátorov, taktiež sú povinní si zabezpečiť k predaju všetky náležitosti, ktoré vyžaduje legislatíva a hygienické predpisy platné v Slovenskej republike.

Vyplnňte online Registračný formulár alebo si registračný formulár stiahnite a pošlite poštou.*

*Pred vyplnením si prečítajte všeobecné podmienky.

Kontakt:

Tel: 0949 139 203
E-mail: janosikovedni2014@gmail.com
Kontaktná osoba: ing. Ján Krištofík